Regulament campanie Câștigă un brad de designer! - Floria

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Câștigă un brad de designer!”

15 noiembrie – 16 decembrie 2018

 

Sectiunea 1 – Organizatorul concursului

Concursul este organizat de catre SC FLORARIILE FLORIA SRL si SC FLORIA NETWORK SRL (numite in continuare in mod colectiv “Organizator”). Decizia de participare la acest concurs, conform regulilor existente in prezentul Regulament, constituie acordul explicit si irevocabil fata de aceste reguli. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul despre acest fapt.

 

Sectiunea 2 – Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul „Câștigă un concurs de designer” se va desfasura in perioada 15 noiembrie – 16 decembrie 2018 in sediile magazinelor fizice Floria administrate de catre SC FLORARIILE FLORIA SRL: Floria Dorobanti (Piata Dorobanti, sector 1, Bucuresti, Romania), Floria Campineanu (Str. Ion Campineanu, nr.22, sector 1, Bucuresti, Romania), Floria Afi Cotroceni (Bd. Vasile Milea, sector 6, Bucuresti, Romania, incinta Afi Cotroceni, parter), Floria Baneasa (Sos. Bucurest-Ploiesti, nr. 42D, Bucuresti, Romania, in incinta Baneasa Shopping City, etaj 1), precum si in magazinul online www.Floria.ro administrat de catre SC Floria Network SRL, urmand ca anuntarea castigatorului premiului acordat in cadrul concursului astfel cum este definit in Sectiunea 6 a prezentului regulament sa aiba loc in termen de 3 zile lucratoare (19 decembrie 2018) de la data validarii Castigatorului.  

Premiul va fi livrat castigatorului: un brad natural si decoratiunile necesare impodobirii acestuia, conform Sectiunii 7 din prezentul Regulament.

 

Sectiunea 3 – Dreptul de participare

Concursul „Câștigă un brad de designer” este accesibil tuturor persoanelor fizice, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, care achizitioneaza flori la fir, buchete, aranjamente florale si/sau plante si accesorii in valoare minima de 100 lei (TVA inclus), din sediile fizice Floria sau orice produs din magazinul online www.floria.ro in perioada mai sus mentionata si care isi completeaza datele complete de contact in cadrul comenzilor plasate pe site-ul www.floria.ro, iar in cazul achizitiilor din sediile fizice Floria isi completeaza datele complete de contact pe site-ul dedicat: http://bit.ly/ConcursCraciunFloria.

Exceptie de la participare fac angajatii si/sau rudele organizatorilor de gradul I.

 

Sectiunea 4 – Conditii de participare

Pe durata concursului, prin intermediul paginii oficiale de Facebook Floria - www.facebook.com/FlorariileFloria, https://www.facebook.com/Floria.ro/ si in locatiile fizice Floria si pe site-ul www.floria.ro  vor fi oferite informatiile necesare pentru inscrierea in cadrul concursului. Regulamentul concursului va fi disponibil in locatiile Floria, pe pagina oficiala de Facebook Floria - www.facebook.com/FlorariileFloria, https://www.facebook.com/Floria.ro/ si pe site-ul www.floria.ro.

 

Sectiunea 5 – Modul de desfasurare al concursului

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs, este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament.

Concursul se va desfasura in perioada 15 noiembrie – 16 decembrie 2018, astfel:

 • Cumparatorii ce achizitioneaza in perioada 15 noiembrie – 16 decembrie 2018 flori la fir/unul sau mai multe buchete de flori si/sau aranjamente florale de pe site-ul rosi din magazinele Floria mai sus enumerate si care completeaza datele in site-ul http://bit.ly/ConcursCraciunFloria (ce contine datele de identificare: nume si prenume, adresa de mail, nr telefon si numar de bon) intra automat in tragerea la sorti pentru premiul mai jos mentionat;
 • Desemnarea castigatorului se va face prin tragerea la sorti pe data de 19 decembrie 2018, in prezenta unui notar public, in prezenta a 2 martori.

 

Anuntam castigatorul pe pagina oficiala Facebook Floria - www.facebook.com/FlorariileFloria si pe pagina oficiala www.facebook.com/Floria.ro  pe data de 19 decembrie 2018 il contactam pentru a-l anunta si personal (pe numarul completat pe site), si pentru a valida adresa la care doreste sa fie livrat Premiul, astfel cum este descris in sectiunea 6 a prezentului regulament.

 

 

Sectiunea 6 – Premiul oferit in cadrul concursului

În cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a câstiga, prin tragere la sorti, un brad natural si decoratiunile necesare impodobirii acestuia.
Valoarea maxima a premiului oferit în cadrul campaniei este de 2000 lei. 
În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului.

 

Sectiunea 7 – Anuntarea si acordarea premiilor

7.1.Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc la sediul SC FLORARIILA FLORIA SRL din strada Buzesti nr. 71, etaj 1, sector 1, Bucuresti, în prezenta reprezentantilor Organizatorului, a 2 martori si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in data de 19 decembrie 2018.

7.2. Se va extrage un potential castigator si 3 rezerve. În cazul în care un potential câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate la Sectiunea 5 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramânând în posesia Organizatorului. 
Numele si prenumele câstigatorului va fi publicat, în termen de maxim 2 lucratoare de la data validarii, pe www.facebook.com/FlorariileFloria, si pe pagina oficiala www.facebook.com/Floria.ro.
Castigatorul va fi rugat sa furnizeze numele complet, adresa pentru livrarea voucherului, numarul de telefon, pentru a fi intocmite toate documentele necesare pentru transmiterea premiului.

 

 

Sectiunea 8 – Responsabilitate

Organizatorul concursului va acorda premiul persoanei castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Organizator este finala si nu se supune niciunui recurs.

 

Sectiunea 9 – Prelucrarea datelor personale

Prin prezentul Regulament, Florariile Floria SRL si Floria Network SRL se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

FLORARIILE FLORIA SRL si Floria Network SRL acționează în calitate de operatori asociați conform art. 26 din GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care se înscriu în campanie. Termenii și condițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul www.floria.ro sunt descrise în Politica de protectie a datelor cu caracter personal disponibilă pe site.

 

Pe lângă termenii și condițiile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.floria.ro şi http://bit.ly/ConcursCraciunFloria, prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.floria.ro și http://bit.ly/ConcursCraciunFloria utilizate în contextul organizării și desfășurării campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă:

 

 1. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiului castigatorului in conditiile stabilite prin prezentul Regulament;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorului în scopuri promoționale, de reclama, marketing si publicitate publicitare;
 • soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiului;
 1. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație;
 2. realizarea de raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile organizate

 

 

Temeiul juridic al prelucrarii datelor il reprezinta: consimtamantul participantilor în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interesul legitim în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR).

 

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorul își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiul oferit.

 

Destinatarii datelor pot fi: imputerniciti ai Organizatorului, furnizori şi parteneri contractuali ai Organizatorului, autoritatea judecatoresca, autoritati publice, notari publici, avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

 

Durata de păstrare a datelor. Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Drepturile persoanelor vizate: Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi:

 

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal;
 1. Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 2. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal;
 3. Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice;
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

 

Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului la adresa din strada Buzesti nr. 71, etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

Sectiunea 10 – Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a organizatorului.

 

Sectiunea 11 – Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este facut public prin intermediul paginilor oficiale de Facebook Floria www.facebook.com/FlorariileFloriawww.Floria.ro www.facebook.com/Floria.ro, in locatiile fizice Floria mentionate in Sectiunea 2 a Regulamentului precum si pe site-ul www.floria.ro.

Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

 

Data: 13.11.2018

 

Ultima actualizare: 15.11.2018